MØTEPLAN VÅREN 2019

Torsdag 31. januar kl 19:00

Ole Christian OlsenNauen kommer og vil holde foredrag om” seks generasjoner klokkestøpere på Nauen.

 

Torsdag 28. februar kl 19:00

Årsmøte med valg av nytt styre.

Marit og Kathrine Samland(mor og datter) kommer og de vil synge ”gamle viser og slagere”.

Torsdag 28. mars kl 19:00

Konservator, Cecilia Gustavsen ved Vestfoldmuseene, vil holde foredrag om Svend Foyns kvinner.

Torsdag 25. april kl 18:00

Besøk i Nicolinehuset,( på vei til Slagentangen). Omvisning, informasjon og mulighet for å kjøpe kaffe og sveler.

Lørdag 1.Juni

Sommer tur mere informasjon kommer

Lukk meny